Vložka č. 1

k rámcovej zmluve o poistení členov OZ Justície

Havarijné poistenie motorových vozidel pre členov OZJ

                                                                 

Poistenie sa vzťahuje na:

Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie motorových vozidiel:

 

Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú a povinnú výbavu.

 

Poistenie sa dojednáva pre prípad:

Poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,

Odcudzenie celého vozidla alebo jeho časti,

Poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,

Úmyselného poškodenia alebo zničenia – vandalizmus.

 

Sadzby a podklady pre výpočet základného poistného:

 

Sadzby pre motorové vozidlá do 3 500 kg

 Variant B:

 

    
Riziková skupinaNeužitkové a užitkové OMV členené dľa značky osobného motorové vozidlá Neužítkové a užitkové automobily do 3,5 t (max. prizn. bonus  30% * zľavy 10%, 10%) – (Typ poistenia B)
I. BMW, Mercedes, Alfa Romeo, Audi, Škoda Superb, Smart, Mitsibishi, Chrysler, Lexus, Jaguár, Porsche, Saab, Asia, Maybach, JEEP Motors, Hummer, Land Rover, Rover, Maruti, Talbot    B/AZ/DAZ
 70/0/0
  0,99
II. Škoda Octavia, Volkswagen, Volvo, Ford, Honda, Nissan, Peugeot, Renault, Opel, Citröen, Škoda Felícia, Škoda Fabia, TATRA, TAZ, VAB, DACIA, Lada, GAZ, ARO, Moskvič, Olcit, VAZ, ZAZ, ZIL, Yugo, Gordon, Volga, Škoda – ostatné, Hyundai I., Kia I.,  Chevrolet I., Suzuki I.  1,05
III.Mazda, Toyota, , Fiat, Lancia, Seat, , Subaru, Sang Yong, Daihatsu, Isuzu, Mini, Proton, MG, Daewoo – Chevrolet, Hyundai, Kia, Suzuki  1,17

 

 Sadzby pre motorové vozidlá nad 3 500 kg

 

 Variant B:

 

Nákladné MV, autobusy, traktoryTyp poistenia B
Územná platnosť iba SRB/RZ
70/0
Nákladné vozidlá (všetky typy)0,78%
Nákladné prívesy a návesy (všetky typy)0,72%
Obytné prívesy na osobné vozidlá (všetky typy)0,78%
Nákladné prívesy na osobné vozidlá (všetky typy)0,72%
Autobusy (všetky typy)0,78%
Traktory (všetky typy)0,72%

 

 

 

Poistné podmienky:

 

Pre poistenie platia Všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP“) č.106, Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) č. 356, OPP č. 156, OPP č. 206, OPP č. 805 a Zmluvné dojednania (ďalej len „ZD“) pre havarijné poistenie Eurokasko.

 

Osobitné dojednania:

 

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou: pre všetky motorové vozidlá 5%, minimálne 166 EUR.

Poistenie je dojednané pre motorové vozidlá do 3 500 kg s územnou platnosťou Európa.

Poistenie je dojednané pre motorové vozidlá nad 3 500 kg s územnou platnosťou Slovenská republika.

 

Výpočet poistného

 Cena nového MV x koeficient  x 0,01 = výška poistného

Napr:  35.000,-/BMW/ x 0,99 = 34.650 x 0,01 = 346,50

 

 Kontakt  a postup pri uzatvorení poistenia

Dalian,s.r.o., Slovenská 39, 080 01 Prešov.

Email: justicia@dalian.sk

t.č. 0948 881 188 – Mgr.Dalibor Gdovin – riaditeľ spoločnosti

      0905 881 177 –         Jana Hrížová – zást. riaditeľa

      0908 622 860 –         Bibiana Mathiová – asistent predaja produktov

      0903 973 222 –         Simona Kunayová – asistent predaja produktov

Na mail justicia@dalian.sk je potrebné zaslať kópiu Občianskeho a Technického preukazu.

Pri úplne novom aute zaslať kópiu faktúry

Vyhlásenie v maili – „SOM ČLENOM OZ JUSTÍCIE“

Dátum, od kedy má byť poistenie účinné

Tabuľka hav.poist. – pdf.