Odborový zväz Justície  je dobrovoľným politicky, ekonomicky a organizačne nezávislým združením. Základným poslaním odborového zväzu je chrániť, obhajovať a presadzovať zamestnanecké práva, primerané pracovné a zdravotné podmienky, upevnenie sociálnych   istôt, spravodlivá odmena za vykonanú prácu tak, aby umožnovala dôstojnú životnú úroveň a ďalšie záujmy a potreby odborárov. Zväz združuje najmä zamestnancov súdov, ministerstva spravodlivosti a nimi riadených organizácií, sudcov a zamestnancov odborného aparátu odborového zväzu. Odborový zväz vedie s vládou a ústrednými orgánmi rokovania na ochranu práv a záujmov členov a za tým účelom uzatvára s nimi dohody.

 

 

 

O Z N A M !!!

 

 

     sorea                                    Hotely SOREA 

 

Pre všetkých klientov, ktorí sa pri rezervácii pobytu v hoteloch SOREA, v CK SOREA alebo pred poskytnutím služby v športovo-relaxačných prevádzkach SOREA preukážu niektorým z nižšie uvedených identifikačných dokladov (ID), platia nasledovné zľavy a výhody. TU

 

ČSOB pre členov odborov 

 

    Casob

IMG_0919

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne výhod pre členov OZJustície,  kontaktujte fa. Dalian s.r.o. na  telefónnych číslach:  0948 881 188, 0905 881 177, 0908 622 860, 0903 673 222, prípadne na adrese: Dalian s.r.o Slovenská 39 080 01 Prešov. e-mail: justicia@dalian.sk