Predseda

 

Predsedníctvo

8 členov po jednom za každý kraj SR

 

Rada predsedov

Predsedovia základných organizácií OZJvSR